Velký Gatsby

Poprvé jsem Velkého Gatsbyho četla před lety. Myslím, že tenkrát pro mě byl jen pěkně napsaným příběhem, a přesto i po takové době cítím otisky dojmů, které po sobě zanechal: poetické, snové, éterické. Když po Gatsbym sahám dnes, vzrušuje mě tušení, že v něm objevím něco víc.